Test skupiny B

V teste budete odpovedať na 27 otázok. Prvých 15 otázok bude z teórie, v ďalších 8 otázkach budete rozpoznávať značky a v 4 otázkach v teste budete riešiť dopravné situácie. Môžete dosiahnúť 55 bodov. Test bude označený za úspešný ak dosiahnete minimálne 50 bodov.

Na test máte 20 minút. Označte pri každej otázke vždy správnu formuláciu alebo možnosť z ponúkaných.testovať

Výsledky riešenia testov

Test Dátum Čas Výsledok