Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať,
predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo,
obchádzať akékoľvek vozidlo.