Táto dopravná značka znamená:

Dvojitá zákruta, prvá vľavo,
Nebezpečenstvo šmyku,
Nerovnosť vozovky.