Táto dodatková tabuľka vyznačuje

dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,
vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,
vzdialenosť k najbližšej križovatke.