Táto dopravná značka označuje

zastávku pravidelnej verejnej dopravy osôb,
slepú cestu,
vedľajšiu cestu; na príkaz tejto značky je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.