Táto dopravná značka informuje

o možnosti núdzového zastavenia vozidla v únikovej zóne v prípade technickej poruchy,
o blízkosti odpočívadla so sociálnym zariadením,
pred križovatkou o ceste, ktorá končí, alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.