Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla,
každý účastník cestnej premávky, ktorý porušil pravidlá cestnej premávky,
všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov.