Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

je povinný vždy zastaviť vozidlo,
nie je povinný mu dať prednosť v jazde,
je povinný mu dať prednosť v jazde.