Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,

ide o vzájomné predchádzanie,
nejde o vzájomné predchádzanie,
ide o vzájomné predchádzanie, ak ostatné vozidlá jazdia rýchlejšie.