Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

zvýšiť rýchlosť jazdy,
zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,
bezodkladne zastaviť vozidlo.