Vodič predchádzaného vozidla nesmie

okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu,
zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu,
znižovať rýchlosť jazdy.