Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,
môže ohroziť vodičov jazdiacich za ním len v malom rozsahu.
nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.