Tento pokyn policajta znamená

„Voľno“ pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a „Stoj!“ pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo,
„Voľno“ pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a „Stoj!“ pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla,
„Voľno“ pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a „Stoj!“ pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla.