Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:

1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté,
1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené,
1. červené, 2 modré, 3. žlté, 4. zelené.