Ako prvé prejde cez križovatku

modré vozidlo,
červené vozidlo,
zelené vozidlo.