Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené,
1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené,
1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo.