Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Vidíme tu dopravnú situáciu, kde by vodiči mohli prichádzať z rôznych smerov a pokračovať rozličným počtom smerov. Na účel obmedzenia rôznych kombinácii križovania dráh sú vodičom príkazovými značkami prikázané možnosti vychádzania z križovatky.
Pri vychádzaní z cesty Pod Táborom musí vodič pokračovať prikazaným smerom rovno alebo doprava. Vodič nemôže odbočovať doľava. Platí to taktiež z druhej strany pri vchádzaní na dvojprúdovú cestu.
Na príkaz dopravnej značky vpravo, môže vodič odbočovať len vpravo a nemôže sa otáčať.


TIP: kliknite v obrázku a posuniete sa alebo zmeníte pohľad