Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na tejto križovatke za predpokladu odbočovania doľava na východnú dávať prednosť protiidúcim vozidlám. Nemáme tu zelenú šípku v protiľahlom rohu, ktorá by nás upozornila na bezpečné opustenie križovatky. Pozor na chodcov a dávať im prednosť.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


TIP: kliknite v obrázku a posuniete sa alebo zmeníte pohľad