Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Vidíme križovatku riadenú dopravnými značkami s vyznačením skutočného tvaru križovatky.
Vodiči ktorí chcú ísť rovno, musia dávať prednosť vodičom prichádzajúcim sprava.


TIP: kliknite v obrázku a posuniete sa alebo zmeníte pohľad