Dopravná situácia č. 9

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto križovatka nie je riešená dopravnými značkami. Uplatní sa pravidlo vozidiel prichadzajúcich sprava.

Vodič červeného vozidla sprava nemá žiadne vozidlo, vchádza do križovatky ako prvé, pritom ale, platí pravidlo, že vodič, ktorý odbočuje doľava, dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám.
Keďže vodič modrého vozidla má sprava prichádzajúce zelené vozidlo, dáva mu prednosť. Vodič zeleného vozidla už nemá po jeho pravej strane žiadne vozidlo (vodič červeného vozidla je v križovatke a čaká na prejazd modrého vozidla) a prejde križovatkou ako prvý. Potom prejde vodič modrého vozidla. Ako posledný opustí križovatku červené vozidlo, ktoré odbočilo doľava.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne