Dopravná situácia č. 8

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka nie je riešená dopravnými značkami. Uplatní sa pravidlo vozidiel prichadzajúcich sprava.

Ako prvý prejde križovatkou vodič červeného vozidla, ktorý vchádza sprava do kruhového objazdu. Ako druhý prejde vodič modrého vozidla, idúceho po kruhovom objazde.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne