Dopravná situácia č. 7

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka nie je riešená dopravnými značkami. Všetky vozidlá môžu prejsť súčasne pretože si nekrižujú svoje trasy.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne