Dopravná situácia č. 6

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka nie je riešená dopravnými značkami, uplatním pravidlo vozidiel prichadzajúcich sprava.

Sprava má voľno vodič z výhľadu, potom prejde križovatkou vodič zeleného vozidla, a nakoniec vodiči modrého súčasne s červeným vozidlom.

Vozidlá prejdú cez križovatku v smere hodinových ručičiek.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne