Dopravná situácia č. 5

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka nie je riešená dopravnými značkami, uplatním pravidlo vozidiel prichadzajúcich sprava.

Voľno po pravej strane má vodič zeleného vozidla, prejde cez križovatku ako prvý, nasleduje ho vodič modrého vozidla, a nakoniec vodič vozidla z výhľadu.

Vozidlá prejdú križovatkou v smere hodinových ručičiek.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne