Dopravná situácia č. 40

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto dopravná situácia zobrazuje premávku vo viacerých jazdných pruhoch jedným smerom a kde sa v jednom z jazdných pruhov nachádza prekážka. Vodič ktorý sa nachádza ako prvý pri prekážke a dáva včas znamenie má prednosť pred vodičom, ktorý je vo voľnom jazdnom pruhu, kde prekážka nie je.
Ako prvé obíde prekážku modré vozidlo, potom vodič červeného vozidla. Nasleduje situácia, keď vodič zeleného vozidla je pri prekážke ako prvý a bude dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vtedy má pred vodičom žltého vozidla prednosť. Prekážku obíde ako tretie zelené vozidlo a ako posledné žlté vozidlo.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne