Dopravná situácia č. 4

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka nie je riešená dopravnými značkami, uplatním pravidlo vozidiel prichadzajúcich sprava.

Voľno po pravej strane má vodič modrého vozidla, preto ide ako prvé, potom vozidlo z výhľadu (naše vozidlo) a posledným je vodič červeného vozidla.

Vozidlá prejdú cez križovatku v smere hodinových ručičiek.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne