Dopravná situácia č. 37

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Vidíme tu situáciu kde sa zbiehajú dva jazdné pruhy do jedného bez toho aby bolo zjavné ktorý z jazdných pruhov je priebežný alebo pripájací. V tejto situácii uplatním pravidlo vozidiel prichádzajúcich sprava. Za tohto predpokladu má vodič červeného vozidla (pôjde ako prvý) prednosť pred vodičom modrého vozidla (pôjde ako druhý).


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne