Dopravná situácia č. 36

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riadená svetelnými signálmi.
Svetelné signály sú nadradené dopravným značkám.
Na tejto križovatke sú aj svetelné signaly pre električky. V tomto prípade im svieti signál stoj.
Zelené svetlo, čiže voľno, svieti pre vozidlo červené a modré. Červené vozidlo odbočuje doľava a keďže mu svieti aj šípka svietiaca doľava pre opustenie križovatky má prednosť pred protiidúcimi vozidlami a musí urýchlene opustiť križovatku.
Červené vozidlo prejde križovatkou súčasne s modrým vozidlom. Ostatné vozidlá čakajú na zmenu signálu.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne