Dopravná situácia č. 35

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená svetelnými signálmi.
Svetelné signály sú nadradené dopravným značkám.
Riadime svetelnými signálmi. Voľno svieti pre vodiča zeleného vozidla, ktorý ide cez križovatku ako prvý. Vodič červeného vozidla, môže vojsť do križovatky na doplňujúcu zelenú šípku doprava na úrovni červeného svetla, avšak dáva prednosť zelenému vozidlu, ktorý má voľno a chodcom, ktorý prechádzajú cez priechod pre chodcov. Modré vozidlo ide priamo, stojí, pretože mu svieti červené svetlo stoj.

Nezabúdajte pri odbočovaní doprava na doplňujúcu zelenú šípku na úrovni červeného svetla dávať prednosť vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj chodcom a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistov, pričom ich nesmiete ohroziť ani obmedziť a na tento účel ste povinný zastaviť vozidlo.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne