Dopravná situácia č. 34

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená pokynmi policajta - tie sú nadradené svetelným signálom aj dopravným značkám.
Policajt má pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, čo znamená voľno pre vodiča zeleného, modrého a červeného vozidla. Všetci traja vodiči môžu ísť križovatkou súčasne, pretože ich trasy sa nekrižujú, avšak vodič červeného vozidla, musí dať prednosť chodcom, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov.
Žlté vozidlo prichádzajúce k chrbtu policajta znamená tento pokyn stop (stoj).


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne