Dopravná situácia č. 33

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená pokynmi policajta - tie sú nadradené svetelným signálom aj dopravným značkám.
Policajt má pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, čo znamená voľno pre vozidlo zelené a modré. Tieto vozidlá môžu ísť súčasne pretože ich trasy sa nekrižujú. Pre vodiča žltého vozidla, prichádzajúceho zboku a červené vozidlo prichádzajúce k chrbtu policajta znamená tento pokyn stop (stoj).


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne