Dopravná situácia č. 32

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená pokynmi policajta - tie sú nadradené svetelným signálom aj dopravným značkám.
Policajt má rozpažené ruky, čo znamená voľno pre vodiča žltého, modrého a vodiča červeného vozidla. Platí pravidlo, že vodič ktorý odbočuje doľava dáva prednosť protiidúcim vozidlám. Najprv pôjde žlté vozidlo, súčasne s ním môže odbočiť doprava červené vozidlo, ale musí dať prednosť chodcom, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov. Ako druhé prejde doľava modré vozidlo.
Pre vozidlo čierne prichádzajúce k chrbtu a vozidla zeleného prichadzajúcemu k čelu policajta znamená pokyn policajta stop (stoj).

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne