Dopravná situácia č. 31

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená svetelnými signálmi.
Svetelné signály sú nadradené dopravným značkám, takže sa riadime svetelnými signálmi. Voľno na tejto križovatke má električka odbočujúca vľavo, červené vozidlo a vodič modrého vozidla. Vodič modrého vozidla odbočuje doľava pritom platí, že vozidlo, ktoré odbočuje doľava dáva prednosť protiidúcim vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch. Električka odbočuje doľava ale dáva včas znamenie. Kríži po svojej pravej strane smer červenému vozidlu, takže prednosť má električka (pôjde ako prvá). Ako druhé prejde križovatkou červené vozidlo. Ako tretie odbočí doľava modré vozidlo.
Po zmene signálu pôjde žlté vozidlo.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne