Dopravná situácia č. 30

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami s vyznačením hlavnej a vedľajšej cesty.
Na hlavnej ceste sa nachádza vozidlo z výhľadu a vodič červeného vozidla. Medzi nimi platí pravidlo, že vodič ktorý odbočuje doľava dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Vozidlo z výhľadu odbočuje doľava a dáva prednosť protiidúcemu červenému vozidlu.
Na vedľajšej ceste sa nachádza vodič žltého a zeleného vozidla. Taktiež medzi nimi platí pravidlo, že ten ktorý odbočuje doľava dáva prednosť protiidúcim vozidlám. V tomto prípade ide najprv žlté vozidlo a posledné prejde križovatkou zelené vozidlo.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne