Dopravná situácia č. 3

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka nie je riešená dopravnými značkami preto uplatným pravidlo vozidiel prichadzajúcich sprava.

Ako prvé prejde križovatkou zelené vozidlo, pretože sprava má voľno a postupne, vodič modrého vozidla a nakoniec vodič červeného vozidla.

Vozidlá prejdú križovatkou v smere hodinových ručičiek.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne