Dopravná situácia č. 29

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami s vyznačením skutočného tvaru križovatky.
Na hlavnej ceste sa nachádza vozidlo z výhľadu a vozidlo červené. Medzi nimi platí pravidlo vozidiel prichádzajúcich sprava. Vozidlo z výhľadu prichádza sprava pre vozidlo červené a ide preto ako prvé. Za ním prejde križovatkou červené vozidlo.
Na vedľajšej ceste sa nachádza vodič modrého a zeleného vozidla. Medzi nimi platí tiež pravidlo vozidiel prichádzajúcich sprava. Pre vodiča zeleného vozidla prichádza sprava modré vozidlo, ktoré ide ako prvé.
Ako posledný pôjde križovatkou vodič zeleného vozidla.

Vozidlá prechádzajú križovatkou v smere hodinových ručičiek.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne