Dopravná situácia č. 28

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami s vyznačením hlavnej a vedľajšej cesty.
Na hlavnej ceste sa nachádza vozidlo modré a vozidlo z výhľadu. Medzi nimi platí pravidlo, že vozidlo, ktoré odbočuje doľava dáva prednosť protiidúcim vozidlám. Takže ako prvé prejde križovatkou modré vozidlo, potom odbočí doľava vozidlo z výhľadu a ako posledné prejde križovatkou zelené vozidlo.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne