Dopravná situácia č. 27

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami s vyznačením skutočného tvaru križovatky.
Na hlavnej ceste sa nachádza elekrička číslo 1, zelené vozidlo a vozidlo z výhľadu. Medzi nimi platí pravidlo vozidiel prichádzajúcich sprava.
Ako prvé prejde vozidlo z výhľadu, súčasne so zeleným vozidlom, ktoré odbočuje doprava, potom prejdú oba električky súčasne.

Nie je pravdou, že električka má prednosť za každých okolností.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne