Dopravná situácia č. 26

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami s vyznačením skutočného tvaru križovatky.
Na hlavnej ceste sa nachádza vodič modrého vozidla a vodič zeleného vozidla. Platí medzi nimi pravidlo, že vodič ktorý odbočuje doľava dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Takže ako prvý prejde križovatkou vodič modrého vozidla, druhý pôjde vodič zeleného vozidla idúceho doľava. Ako posledný križovatkou prejde vodič červeného vozidla, ktorý ide z vedľajšej cesty.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne