Dopravná situácia č. 25

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami s vyznačením hlavnej a vedľajšej cesty.
Na hlavnej ceste sa nachádza vodič modrého vozidla a vozidlo z výhľadu. Platí medzi nimi pravidlo, že vodič ktorý odbočuje doľava dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Ako prvé prejde križovatkou vozidlo z výhľadu pokračujúce rovno, potom odbočí doľava vodič modrého vozidla z hlavnej cesty. Ako posledný pôjde vodič červeného vozidla idúceho z vedľajšej cesty a odbočujúceho doľava.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne