Dopravná situácia č. 24

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami s vyznačením hlavnej a vedľajšej cesty.
Na hlavnej ceste sa nachádza žlté vozidlo a vozidlo z výhľadu. Vodič ktorý odbočuje doľava dáva prednosť protiidúcim vozidlám. Ako prvé prejde križovatkou žlté vozidlo pokračujúce rovno, druhé pôjde vozidlo z výhľadu a posledné z vedľajšej cesty pôjde vodič červeného vozidla, ktorý odbočuje doľava.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne