Dopravná situácia č. 23

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami s vyznačením hlavnej a vedľajšej cesty.
Na hlavnej ceste sa nachádza vodič červeného vozidla a vozidlo z výhľadu. Medzi nimi platí pravidlo, že vodič ktorý odbočuje doľava dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Takže ako prvé pôjde červené vozidlo rovno, potom odbočí doľava vozidlo z výhľadu, a súčasne s ním môže ísť aj vodič modrého vozidla, ktorý ide z vedľajšej cesty a odbočuje doprava. Nakoniec prejde križovatkou vodič zeleného vozidla z vedľajšej cesty.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne