Dopravná situácia č. 22

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami s vyznačením skutočného tvaru križovatky.
Na hlavnej ceste sa nachádza vodič zeleného a červeného vozidla. Medzi nimi platí pravidlo vozidiel prichádzajúcich sprava. Vodič červeného vozdila má po jeho pravej strane zelené vozidlo, preto mu dáva prednosť. Ako prvé prejde križovatkou vozidlo zelené, druhé pôjde červené a ako tretie z vedľajšej cesty prejde križovatkou modré vozidlo.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne