Dopravná situácia č. 20

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami s vyznačením hlavnej a vedľajšej cesty.
Na hlavnej ceste sa nachádza vodič červeného a žltého vozidla. Medzi nimi platí pravidlo, že vodič ktorý odbočuje doľava dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Preto ako prvý prejde križovatkou vodič žltého vozidla, druhé odbočí doľava červené vozidlo. Ako tretí z vedľajšej cesty pôjde vodič zeleného vozidla odbočujúceho doľava.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne