Dopravná situácia č. 2

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka nie je riešená dopravnými značkami, preto uplatným pravidlo vozidiel prichadzajúcich sprava.

Ako prvý prejde križovatkou vodič zeleného vozidla, pretože sprava nemá žiadne auto, potom vozidlo z výhľadu (naše vozidlo), a ako tretí vodič červeného vozidla.

Vozidlá prejdú križovatkou v smere hodinových ručičiek.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne