Dopravná situácia č. 19

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami.
Vyznačená hlavná cesta je na tabuľke skutočného tvaru. Na hlavnej ceste sa nachádza modré vozidlo a vozidlo z výhľadu. Ich trasy sa nekrižujú takže môžu prejsť súčasne.
Na vedľajšej ceste sa nachádza vodič zeleného a žltého vozidla. Uplatníme medzi nimi pravidlo vozidiel prichadzajúcich sprava. Vodičovi zeleného auta po jeho pravej strane prichádza žlté vozidlo, preto mu dáva prednosť. Žlté vozidlo prejde križovatkou pred zeleným (prejde križovatkou ako posledné).


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne