Dopravná situácia č. 18

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka označená dopravnými značkami.
Na hlavnej ceste sa nachádzajú električky, ktoré idú priamo, nekrížia si smer. Prejdú križovatkou pred vozidlami na vedľajšej ceste.
Na vedľajšej ceste sa nachádza modré vozidlo a vozidlo z výhľadu (naše vozidlo). Vozidlá na vedľajšej ceste môžu ísť súčasne, pretože si nekrížia svoj smer.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne