Dopravná situácia č. 17

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami.
Na hlavnej ceste sa nachádza električka, zelené a modré vozidla. Ak električka, ktorá dáva zavčasu znamenia a kríži smer vozidla idúceho po pravej alebo ľavej strané má prednosť. V tomto prípade električka odbočuje doprava, kríži smer vozidla idúceho po jej pravej strane, to je zelené vozidlo ide rovno. Preto električka ide ako prvá, potom prejde zelené vozidlo a nakoniec z hlavnej odbočí modré vozidlo doľava.
Na vedľajšej ceste sa nachádza žlté a vozidlo z výhľadu. Keďže vozidlo z výhľadu odbočuje doľava platí pravidlo, že musí dať prednosť protiidúcemu vozidlu. Križovatkou ďalej prejde vodič žltého vozidla a po ňom naše vozidlo z výhľadu.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne