Dopravná situácia č. 16

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami.
Na hlavnej ceste sa nachádza vozidlo modré a zelené. Platí medzi nimi pravidlo, že vodič, ktorý odbočuje doľava dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Preto ako prvé prejde križovatkou modré vozidlo idúce rovno. Ako druhé odbočí doľava zelené vozidlo a ako tretí odbočí doľava vodič z vedľajšej cesty.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne