Dopravná situácia č. 15

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami.
Na hlavnej ceste sa nachádza vodič električky a vodič zeleného vozidla. Medzi nimi platí pravidlo, že vodič, ktorý odbočuje doľava dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Ako prvá pôjde električka, potom zelené vozidlo, odbočujúce doľava avšak súčasne so žltým vozidlom, ktoré odbočuje doľava a posledné pôjde naše vozidlo odbočujúce doľava.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne