Dopravná situácia č. 14

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami.
Na hlavnej ceste sa nachádza zelené vozidlo, ktoré prejde ako prvé.
Na vedľajšej ceste sa nachádza žlté a modré vozidlo. Pre vodiča žltého vozidla platí pravidlo, že pri odbočovaní doľava dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Vodič modrého vozidla prejde križovatkou ako druhé a posledné prejde žlté vozidlo, ktoré prichádza z jednosmernej cesty a odbočuje doľava.

Žlté vozidlo stojí úplne na ľavej strane, pretože prichádza z jednosmernej cesty.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne