Dopravná situácia č. 13

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami.
Na hlavnej ceste sa nachádza vodič zeleného vozidla, ktorý prejde križovatkou ako prvý.
Na vedľajšej ceste je červené vozidlo a naše vozidlo z výhľadu. Pre vodiča červeného vozidla platí pravidlo, že pri odbočovaní doľava dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Vozidlo z výhľadu prejde križovatkou ako druhé a posledné prejde červené vozidlo, ktoré prichádza z jednosmernej cesty a odbočuje doľava.

Červené vozidlo stojí úplne na ľavej strane, pretože prichádza z jednosmernej cesty.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne