Dopravná situácia č. 12

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami.
Na hlavnej ceste na nachádza červené a zelené vozidlo. Použijeme pravidlo, že vodič, ktorý odbočuje doľava vždy dáva prednosť všetkým protiidúcim vozidlám a preto červené vozidlo prejde križovatkou ako prvé. Za ním ako druhé pôjde zelené vozidlo.
Na vedľajšej ceste sa nachádza žlté vozidlo a vozidlo z výhľadu, keďže ich trasy sa nekrižujú, môžu ísť súčasne doľava.

Je dôležité nezabúdať na pravidlo že vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne