Dopravná situácia č. 11

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka riešená dopravnými značkami.
Na hlavnej ceste sa nacháza červené a zelené vozidlo. Keďže sa ich trasy nekrižujú môžu ísť súčasne.
Ako druhé križovatkou prejde vozidlo z výhľadu (naše vozidlo).


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne