Dopravná situácia č. 1

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka nie je riešená dopravnými značkami preto uplatným pravidlo vozidiel prichadzajúcich sprava.

Ako prvý prejde cez križovatku vodič modrého vozidla, potom sprava sa uvoľní vodičovi červeného vozidla a ako posledné prejde cez križovatku naše vozidlo.

Vozidlá prejdú cez križovatku v smere hodinových ručičiek.


Môžete si križovatky stiahnuť alebo precvičiť samostatne