Smerovka pre policajtov

Z 99 - Smerovka pre policajtov

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Pri riadení premávky na križovatkách ho používajú policajti alebo iné oprávnené osoby .


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne