Prefabrikovaný spomaľovací prah

Z 6a - Prefabrikovaný spomaľovací prah

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Výčnelok na vozovke ,hrboľ po celej šírke vozovky, ktorý núti vodiča spomaľovať.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne