Dopravná značka Z 4e

Z 4e - Vodiaca doska pravá

Zákon

Vodiaca doska usmerňuje premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravného zariadenia nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne