Dopravná značka Z 4c

Z 4c - Smerovacia doska stredová

Zákon

Smerovacia doska usmerňuje premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravného zariadenia nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Uzávierka jazdného pruhu, smerové dosky nás nasmerujú v tomto prípade priamo.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne