Dopravná značka Z 4b

Z 4b - Smerovacia doska pravá

Zákon

Smerovacia doska usmerňuje premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravného zariadenia nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Uzávierka jazdného pruhu, smerové dosky nás nasmerujú v tomto prípade doprava.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne