Dopravná značka Z 3b

Z 3b - Vodiaca tabuľa

Zákon

Vodiace tabule usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Vodiace tabule v nebezpečných zákrutách.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne