Dopravná značka Z 2b

Z 2b - Zábrana na označenie uzávierky

Zákon

Zábrana vyznačuje uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na tejto uzávere nám šípky ukazujú voľnú časť vozovky.V tomto prípade je voľná ľavá časť cesty.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne